Begrafenisvereniging Thesinge e.o.

De begrafenisvereniging Thesinge e.o. is in 1922 opgericht en heeft als doel het verzorgen van uitvaarten van leden en niet leden die wonen in Thesinge. Vanaf 18 jaar kunnen inwoners van Thesinge e.o. lid worden van de vereniging. Mensen die op latere leeftijd lid willen worden van de vereniging dienen éénmalig een entreevergoeding te betalen. Lidmaatschap van de vereniging geeft recht op een uitvaart maar niet automatisch op de aankoop van een graf. De Stichting Begraafplaats Thesinge verkoopt en beheert te graven.

ALV:

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2023 staat gepland op 20 oktober 2023. Aanvang 20:00 uur in Dorpshuis Trefpunt. Alle leden zijn van harte welkom.

Contributie:

De contributie wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. De ALV heeft plaats gevonden op 17 juni 2022. De jaarlijkse contributie voor 2022 is vastgesteld op € 21,-.

Wilt u een automatische incasso afgeven voor de betaling? Dat kan via dit formulier. 

Diensten:
 • Algehele regeling van de uitvaart
 • Het afleggen en vervoer van de overledene
 • Diensten van de dragers
 • Het delven van een graf
 • Het luiden van de klok

Voor een volledig overzicht zie het overzicht van diensten.

Uitvaartleider:

J. van Houten, van Houten Uitvaart

Grafdelver:

G. Blok

Dragers:
Dragers begrafenisvereniging – foto november 2022 vlnr: Jacob van Zanten, Peter Heidema, Kor van Zanten, Jan Veenkamp, Luit Oomkes, Erwin van Zanten, Martijn Bol
Het bestuur van de vereniging:
 • Lammert Plijter (voorzitter)
 • Joke van der Woude (secretaris)
 • Annelies Hofstede (penningmeester)
 • Gert Groothoff
 • Renger de Vries
 • Kees van Zanten
Contactgegevens:

Begrafenisvereniging Thesinge e.o.

Moeshorn 5 – 9797 PR Thesinge

E-mail: info@uitvaartthesinge.nl

KvK: 02023368

Aangesloten bij:

Artikel G&T 2018