Begrafenisvereniging Thesinge e.o.

De begrafenisvereniging Thesinge e.o. is in 1922 opgericht en heeft als doel het verzorgen van uitvaarten van leden en niet leden die wonen in Thesinge. Vanaf 18 jaar kunnen inwoners van Thesinge e.o. lid worden van de vereniging. Mensen die op latere leeftijd lid willen worden van de vereniging dienen éénmalig een entreevergoeding te betalen. Lidmaatschap van de vereniging geeft recht op een uitvaart maar niet automatisch op de aankoop van een graf. De Stichting Begraafplaats Thesinge verkoopt en beheert te graven.

Contributie:

De contributie wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. De ALV heeft doorgang  gevonden in 2020 en 2021 i.v.m. de maatregelen rondom COVID-19. Alle leden hebben in 2020 deze brief ontvangen. De jaarlijkse contributie voor 2020 en 2021 is vastgesteld op € 21,-. Op 17 juni 2022 vindt de volgende ALV plaats om 20:00 uur in Dorpshuis Trefpunt.

Wilt u een automatische incasso afgeven voor de betaling? Dat kan via dit formulier. 

Diensten:
 • Algehele regeling van de uitvaart
 • Het afleggen en vervoer van de overledene
 • Diensten van de dragers
 • Het delven van een graf
 • Het luiden van de klok

Voor een volledig overzicht zie het overzicht van diensten.

Uitvaartleider:

J. van Houten, van Houten Uitvaart

Grafdelver:

G. Blok

Dragers:
Dragers begrafenisvereniging – foto december 2014 vlnr: Kor van Zanten, Reinder van der Borg, Jan Mollema, Jacob van Zanten, Peter Heidema, Willem Oomkes, Jakob van der Woude en (nog niet op de foto) Luit Oomkes.
Het bestuur van de vereniging:
 • Lammert Plijter (voorzitter)
 • Joke van der Woude (secretaris)
 • Annelies Hofstede (penningmeester)
 • Gert Groothoff
 • Renger de Vries
 • Kees van Zanten
Contactgegevens:

Begrafenisvereniging Thesinge e.o.

Moeshorn 5 – 9797 PR Thesinge

E-mail: info@uitvaartthesinge.nl

KvK: 02023368

Aangesloten bij:

Artikel G&T 2018