Privacyverklaring

Uitvaartthesinge.nl is de website van de Begrafenisvereniging  Thesinge en de Stichting Begraafplaats Thesinge

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartthesinge.nl verwerkt geen persoonsgegevens via de site omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen socialmedia plugins. De Stichting en de Vereniging verwerken enkel uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, per mail of anderszins.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uitvaartthesinge.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uitvaartthesinge.nl. De Stichting en/of de Vereniging zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, uw verzoek uitvoeren en u hiervan op de hoogte stellen.

Beveiliging

Uitvaartthesinge.nl, de Stichting en de Vereniging nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uitvaartthesinge.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Kom af en toe even terug om te zien of de tekst gewijzigd is. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25-05-2018

Contactgegevens

Alle contactgegevens vindt u op deze pagina: contactgegevens.